logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Ervaringen in klinisch onderzoek

 • Op dit moment begeleidt Aix Scientifics® wereldwijd verschillende klinische studies,
 • bestaande uit patiëntendossiers die sterk varieren in grotte.
 • Normaliter zijn dit prospectieve fase-III-studies;
 • anderen zijn fase IV studies of toepassingsgerichte observaties,
 • retrospectieve studies, producent-onafhankelijke onderzoeken of registers.
 • Opdrachtgevers zijn producenten van geneesmiddelen en medische producten, evenals beroepsorganisaties.
 • De meeste studies zijn internationaal en meertalig Internet-gesteund.

Tot de onderzochte producten behoren :

 •   Farmaceutische producten :
 • antibiotica
 • immunotherapeutica
 • wonden-therapeutica
 • neuropsychopharmaca
 • contrastmiddelen
   
 •   Medische hulpmiddelen :
 • ablatie apparaten
 • gewricht implantaten
 • hartkleppen
 • intracardiale hartpompen en VADs
 • vaatprothesen
 • stents
 • VSD-occluder
 • cel scheidingstekens

Aix Scientifics® heeft tot op heden voor klanten uit de volgende landen gewerkt :

 • Egypte, Duitsland, Zwitserland, Nederland, VS, Engeland, Rusland en Italië.

Lopende projecten o.a. :

Publicaties gebaseerd op studieresultaten van Aix Scientifics® :


URL: http://aix-scientifics.de/nl/experience.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [printed: 15.09.2019 07:49]
Copyright © 1996-2019   Aix Scientifics® CRO, Aken (Aachen), Bondsrepubliek Duitsland (laatste wijziging : 05.11.2018)
Impressum | Gegevensbescherming | Zoeken