**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Aix Scientifics® הוא חוזה מחקר ארגון עצמאי (CRO). סגל החברה בעל רקע מדעי ואקדמי עם נסיון במחקר קליני במוצרים פרמצבטיים ומכשור רפואי. תכנון המחקרים הקליניים נערכים ומבוצעים על פי קריטריונים מדעיים ומנוהלים בהתאם להנחיות בינלאומיות מבוססות על נהלי חברה פנימיים מוסדרים (SOPs).

Aix Scientifics® נוסדה בשנת 1966 במטרה לבצע ניהול נתונים באמצעות האינטרנט עם מחשבה ליצור יתרונות מובהקים של חסכון, יעילות ושליטה בלוחות זמנים. בתוך 15 השנים האחרונות כמעט כל המחקרים מבוצעים רב-לשוניים, המבוססים על האינטרנט.

Aix Scientifics® יתמוך בך

  •   תכנון מחקר קליני ופרה-קליני עם כל הכרוך באספקטים המדעיים, רגולטוריים, לוגיסטיים וכולי
  •   ביצוע ניהול נתונים (data management) תוך כדי שמירה על יתרונות איכותיים ותקציביים
  •   תכנון דו"חות דיווחי מקרה (CRF) מותאמים למצבים קליניים
  •   מציאת פתרונות מעשיים וּיִחודיים המבטיחים את איכות הנתונים בצורה יעילה
  •   ניהול סטטיסטי ובהתאם לכל המוזכר לעיל
  •   כתיבת דו"חות סיכום, פרסום והערכות

תוכל למצוא כאן את עלון הפרסום שלנו באנגלית 'People are so different' ('אנשים כל כך שונים').


URL: http://aix-scientifics.de/he/index.html     ( QR | DM  ברקוד ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 22.07.2024 21:43 GMT]
כל הזכויות שמורות © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, אאכן, גרמניה (עדכון אחרון: 10.02.2024)
חותם | מדיניות | מסכת חיפוש
  •